EKSPOZYCJA CZASOWA

Polska ilustracja książkowa dla dzieci i młodzieży z lat 50.–80. XX w.

Muzeum Drukarstwa, organizując wystawę „Polska ilustracja książkowa dla dzieci i młodzieży z lat 50-80 XX w.”, chce przybliżyć styl, urodę,  indywidualność polskiej ilustracji z tych lat,  wybitne postacie grafików, którzy tworzyli polską książkę. Chcemy również zwrócić uwagę widzów na samo projektowanie książki – rozwiązania graficzne i typograficzne, na elementy książki, które budują i określają jej styl i charakter. Oprócz ustalenia formatu, rodzaju i wielkości czcionki, charakterystyczne są takie jej części, jak projekt okładki, wyklejki, strony tytułowej, umieszczenie ilustracji całostronicowych, śródtekstowych – połączenie ich z różnie komponowanym tekstem, projektowanie rozkładówek.

Podczas trwania wystawy w soboty odbywać się będą warsztaty z projektowania graficznego, połączone z wykładem prowadzone przez znanych grafików.

Wystawę można oglądać od 22 stycznia 2016 do 22 kwietnia 2016.

PL-ILU-cover[1]