KONTAKT

Wyślij e-mail

7 + 3 =

Muzeum Drukarstwa
ul. Ząbkowska 23/25
03-736 Warszawa

tel./fax. (+48) 22 620 60 42

muzeumdrukarstwa.muzeumwarszawy.pl
muzeum.drukarstwa@muzeumwarszawy.pl

Kierownik Muzeum

Barbara Rogalska
barbara.rogalska@muzeumwarszawy.pl

Edukacja i popularyzacja

Maria Biegańska
maria.bieganska@muzeumwarszawy.pl

Łukasz Sobierajski
lukasz.sobierajski@muzeumwarszawy.pl

Informacja naukowa

Michał T. Horoszewicz
michal.horoszewicz@muzeumwarszawy.pl

Joanna Makuch-Folwarska
joanna.makuch-folwarska@muzeumwarszawy.pl